‘Als onze medewerkers tevreden en betrokken zijn, is ons dat veel waard’

Het Netwerk van Talent&Pro-professionals is in 2016 opgericht om een eigen cao af te kunnen sluiten. ‘Door afspraken te maken met, voor en over mensen van T&P, is het beter mogelijk om arbeidsvoorwaarden vast te leggen die passen bij de aard van ons werk én de mensen die dat werk uitvoeren’, zegt algemeen directeur Steven Raaijmakers. Hij hecht veel waarde aan het NTPP, de manier van onderhandelen en de afspraken die daaruit volgen.

Door een andere bril
Stevens waardering voor T&P’ers begon ruim tien jaar geleden – voor zijn tijd bij onze organisatie. ‘Tijdens een strategisch traject bij de verzekeraar waar ik werkte, kwam ik consultants van Talent&Pro tegen. En ik was direct ontzettend onder de indruk! Hoe snel ze dingen oppikten, een stap extra zetten en er álles aan deden om het ons – de opdrachtgever – makkelijker, beter of sneller te maken. Uiteindelijk leidde die bewondering ertoe dat ik hier zelf ging werken. Én dat ik er nu in mijn rol als algemeen directeur alles aan doe om dingen voor onze medewerkers te verbeteren.’

Dat heeft deels te maken met zijn wens om goed en persoonlijk contact te hebben met collega’s en een werkomgeving te creëren waarin mensen zich kunnen ontwikkelen en op hun plek voelen. Daarnaast dient het geluk van Talent&Pro-professionals ook een zakelijk doel, zegt Steven. ‘Mensen die vertrouwen hebben in wat ze kunnen en wie ze zijn, stralen dat ook uit. Onze professionals maken keer op keer het verschil, op kantoor en bij opdrachtgevers. Wij hebben weleens meegemaakt dat een opdrachtgever op donderdag belde en zei: “Ik heb op maandag vijf consultants nodig. Kiezen jullie maar wie jullie sturen, wij vertrouwen jullie volledig.” Dat is het grootste compliment dat je ons kunt geven. En die indruk die onze mensen maken, begint bij de aandacht die we aan hun ontwikkeling besteden.’

Behoefte aan maatwerk
Talent&Pro viel tot 2016 onder de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Maar op een gegeven moment wilde de organisatie haar eigen arbeidsvoorwaarden bepalen – afspraken die beter aansluiten bij hun mensen, werk en opdrachtgevers. ‘De ene keer doet iemand bijvoorbeeld een opdracht ver van huis, dan is een leaseauto heel handig. Maar als je voor de volgende opdrachtgever je woonplaats niet uit hoeft, is het zonde om zo’n auto voor de deur te hebben staan – een fiets komt dan beter uit. Dankzij de afspraak die we met het NTPP hebben gemaakt over mobiliteit, kunnen we die flexibiliteit bieden. Dat is preciés waarom we zulke afspraken graag zelf maken.’

Gedeelde belangen
‘Soms vragen mensen me waarom we het NTPP in het leven hebben geroepen. Die denken dan: een bedrijf wíl toch helemaal niet dat medewerkers zich verenigen? Maar zo zie ik dat niet. Integendeel zelfs: wij willen goed voor onze mensen én ons bedrijf zorgen, en dan helpt het dat we de verschillende wensen en belangen kunnen meewegen. Uiteindelijk is dat het doel van ons én van het NTPP – en daarmee de reden dat onze gesprekken vaak prettig verlopen. Natuurlijk, soms zijn we het niet met elkaar eens. Maar we hebben altijd onderling respect, blijven naar elkaar luisteren en beschouwen de ander niet als vijand. Hoe vaak zie je dat nou bij cao-onderhandelingen?’

Iedereen wint
De eigen vereniging en cao hebben voor iedereen al een positieve impact gehad. ‘Denk aan de afspraken die we met het NTPP hebben gemaakt over de versnelde beloning als je een opleiding behaalt. Of de introductie van het mobiliteitsbudget voor kantoorpersoneel. De hoofdgedachte: zorgen we goed voor onze mensen en hun ontwikkeling, dan zorgen zij goed voor onze opdrachtgevers en T&P. Als onze medewerkers tevreden en betrokken zijn, is ons dat veel waard.’